דף הבית  פתיחת חשבון   
 
       
 כלי המסחר המיוחדים דורשים ציטוט בתשלום:


© EZ-Futures, Ltd.   |  info@ez-futures.co.il  

 

      כתב ויתור: קיים סיכון בלתי מבוטל במסחר באופציות עתידיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.