דף הבית  פתיחת חשבון   
 
       
 

 כיצד מתקיים מסחר בעת נפילת המערכת?


כאשר קיימות בעיות מקבלים הסוחרים גישה ישירה לשולחן ההזמנות ליציאה מפוזיציות.  

    

רמת החשבון

זהב פלטינה מקצועני מוסדי

טל' שולחן המסחר

1-866-249-4581 1-800-597-0852 1-800-597-0852 1-800-597-0852

 

 

 


© EZ-Futures, Ltd.   |  info@ez-futures.co.il  

      כתב ויתור: קיים סיכון בלתי מבוטל במסחר באופציות עתידיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.