חזרה אל  ez-Futures.co.il
 

 

  

אני מקבל התנאים לא תודה
על מנת לקבל  גישה לתכנית עליך לקרוא ולהסכים לתנאים הר"מ.

החומרים בחלק זה מיועדים למטרות לימוד בלבד . EZ-Futures או מנהליה לא ישאו בכל אחריות להצהרות שיבוצעו. המשתשמ באתר מבין כי בעת שיבחר לבצע מסחר כלשהו בהתבסס על מידע כאן, הרי הוא מסכים שאינו רואה ב- EZ-Futures או מנהליה אחראים בכל צורה שהיא להפסדים שעלולים להיגרם.

קיים סיכון לא מבוטל להפסד במסחר באופציות. תוצאות העבר אינן מהוות אינדיקציה לתוצאות עתידיות.

 

 


© 2004 EZ-Futures, Ltd.   |   info@ez-futures.co.il   |  

      כתב ויתור: קיים סיכון בלתי מבוטל במסחר באופציות עתידיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.